WAT DOE IK?

” Projectbeheer en strategie om de maatschappelijke identiteit van uw bedrijf te helpen definiëren. “


De maatschappelijke identiteit van een bedrijf? Hoe bepaal je zoiets? Er zijn een heleboel parameters die beoordeeld kunnen worden: duurzaamheid & ecologie, toekomstbijdrage & leadership, authenticiteit. Dat zijn niet toevallig facetten die vaak in marketing- en communicatiestrategieën (soms artificieel) opgelicht worden.

De beoordeling is een vertaling van de publieke opinie over deze facetten. Maar uiteindelijk draait het om het toonbaar maken van de morele relevantie van een bedrijf binnen het totaalbeeld van het maatschappelijk model. In welke mate heeft een bedrijf ‘recht van bestaan’? Er is nood om dat te onderzoeken. Niet alleen om relevantie te bepalen en waar nodig bij te sturen, maar ook zichzelf te wapenen tegen de groeiende kritieken van buitenaf en om het ontbrekende gevoel van zingeving bij de eigen medewerkers te herstellen.

Praktisch gezien verloopt dit proces in de vorm van een analyse, compleet met positioneringsmatrixen, interviews en vragenlijsten.

Het resultaat moet een werkbaar strategisch-filosofisch document zijn dat zowel voor PR als HR doeleinden kan gebruikt worden.

Stap 1.

Eerst kijken we zonder enige inwerking (met het oog van de consument, zeg maar) naar uw producten of diensten en de rol die deze innemen in het invullen van reële behoeften en het maatschappelijk kader. Hieruit distilleren we een ruwe merk-perceptie.

Stap 2.

We volgen dit op met een analyse van het bestaande verhaal, de aanwezige marketingmaterialen en de gebruikte kanalen. Welk verhaal vertelt u vandaag, op welke manier en aan welke doelgroepen? We toetsen dit alles aan het maatschappelijk kader.

Stap 3.

We organiseren diepgaande gesprekken met spilfiguren in de uitrol van uw communicatiestrategie en waar nodig ook enkele specialisten. Het resultaat wordt een werkbare merk-filosofie: een leidraad voor verdere beslissingen en een toelichting over de bestaansredenen van uw bedrijf. 

Marketing, communicatie, content & branding

Mijn werk sluit nauw aan bij dat van een gewone project manager. U hebt een opdracht in het domein van marketing of communicatie die u graag tot een goed einde gebracht ziet. Maar u wilt ook dat de uitvoering past in de gehele strategie van uw bedrijf.

U hebt mogelijk al enkele ideeën over hoe u dit graag wil (laten) uitvoeren. Mogelijk bent u dusdanig geabsorbeerd door het dagelijks beheer van uw business, dat u de tijd niet vindt om uw communicatiestrategie vorm te geven.

Hoe dan ook, u hebt iemand nodig die u strategisch kan adviseren in uw communicatiemanagement. Iemand die de taken ter hand neemt en analyseert hoe ze in het geheel van uw strategie passen.

Content creatie, story writing & marketing portfolio audit

Vaak start ik in een meer operationele rol. Het is niet altijd even eenvoudig om zonder enig operationeel masseerwerk de meerwaarde van mijn ontkoppelde aanpak te zien. Volgende taken en meer, deed ik in het verleden.

  • Wat slimme ondersteuning voor uw online en sociale infrastructuur
  • Een ander licht op uw business content en de gebruikte verhaallijnen
  • Een upgrade van uw design aanpak of uw beeldtaal
  • Een extra paar ogen om uw operationele procedures te helpen analyseren
  • Een helikopterzicht over uw marketingaanpak
  • Actieve ondersteuning van uw HR aanpak en de interne communicatie

AFSTAND

” Diepe impact uit onverwachte hoek, vind je alleen met de nodige afstand. “

Mijn blik op het hart van merkactivering richt zich op de filosofische en psychologische aspecten ervan. Dat is meteen ook de ruwe omkadering van mijn denkdomein: een mentale atmosfeer die gegroeid is uit mijn ervaringen en de daaruit gevormde overtuigingen. Het is een blik uit onverwachte hoek. U raadt het: vanuit de ruimte.

Ik positioneer me los van heersende opinies in de bedrijfscultuur. Van daaruit onderzoek ik hoe beslissingen aansluiten bij de beoogde doelgroep, het maatschappelijke kader, psychologische drijfveren van de mens als soort en bij uitbreiding, de globale context. Met speciale aandacht voor solidariteit, duurzaamheid en ecologie.

CONTACT

UIT DE RUIMTE
Daniel Mies
Doornstraat 147
2610 Wilrijk
België

E: daniel@uitderuimte.be
M: +32 498 30 87 93